【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁原文,翻译,赏析_拼音版_作者庾吉甫-二六三古诗词网

【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁

作者:庾吉甫 朝代:元代
【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁原文

春风桃李繁,夏浦荷莲间,秋霜黄菊残,冬雪白梅绽。四季手轻翻,百岁指空弹。谩说周秦汉,徒夸孔孟颜。人间,几度黄粱饭;狼山,金杯休放闲。名缰厮缠挽,利锁相牵绊。孤舟乱石湍,羸马连云栈。宰相五更寒,将军夜渡关。创业非容易,升平守分难。长安,那个是周公旦;狼山,风流访谢安。韩侯一将坛,诸葛三分汉。功名纸半张,富贵十年限。行路古来难,古道近长安。紧把心猿系,牢将意马拴。尘寰,倒大无忧患;狼山,白云相伴闲。荒荒时务艰,急急光阴换。一局棋未终,腰斧柯先烂。百岁霎光间,莫惜此时闲。三两知心友,鲸杯且吸干。休弹,玉人齐声叹;狼山,兴亡一笑间。从他绿鬓斑,欹枕白石烂。回头红日晚,满目青山矸。翠立数峰寒,碧锁暮云间。媚景春前赏,晴岚雨后看。开颜,玉盏金波满;狼山,人生相会难。

【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁拼音解读

chūn fēng táo lǐ fán ,xià pǔ hé lián jiān ,qiū shuāng huáng jú cán ,dōng xuě bái méi zhàn 。sì jì shǒu qīng fān ,bǎi suì zhǐ kōng dàn 。màn shuō zhōu qín hàn ,tú kuā kǒng mèng yán 。rén jiān ,jǐ dù huáng liáng fàn ;láng shān ,jīn bēi xiū fàng xián 。míng jiāng sī chán wǎn ,lì suǒ xiàng qiān bàn 。gū zhōu luàn shí tuān ,léi mǎ lián yún zhàn 。zǎi xiàng wǔ gèng hán ,jiāng jun1 yè dù guān 。chuàng yè fēi róng yì ,shēng píng shǒu fèn nán 。zhǎng ān ,nà gè shì zhōu gōng dàn ;láng shān ,fēng liú fǎng xiè ān 。hán hóu yī jiāng tán ,zhū gě sān fèn hàn 。gōng míng zhǐ bàn zhāng ,fù guì shí nián xiàn 。háng lù gǔ lái nán ,gǔ dào jìn zhǎng ān 。jǐn bǎ xīn yuán xì ,láo jiāng yì mǎ shuān 。chén huán ,dǎo dà wú yōu huàn ;láng shān ,bái yún xiàng bàn xián 。huāng huāng shí wù jiān ,jí jí guāng yīn huàn 。yī jú qí wèi zhōng ,yāo fǔ kē xiān làn 。bǎi suì shà guāng jiān ,mò xī cǐ shí xián 。sān liǎng zhī xīn yǒu ,jīng bēi qiě xī gàn 。xiū dàn ,yù rén qí shēng tàn ;láng shān ,xìng wáng yī xiào jiān 。cóng tā lǜ bìn bān ,yī zhěn bái shí làn 。huí tóu hóng rì wǎn ,mǎn mù qīng shān gān 。cuì lì shù fēng hán ,bì suǒ mù yún jiān 。mèi jǐng chūn qián shǎng ,qíng lán yǔ hòu kàn 。kāi yán ,yù zhǎn jīn bō mǎn ;láng shān ,rén shēng xiàng huì nán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁原文,【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁翻译,【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁赏析,【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁阅读答案,出自庾吉甫的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.02263.com/shi/59637.html

热门名句

热门成语